Showing all 7 results

Pokaż kategorie
Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy WPW

Wentylator przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.

Podwyższony spręż tego wentylatora pozwala na jego współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy Compact TCBT EX

Specjalne wykonania wentylatorów TCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli TCBT/2-250/H 400V-50Hz, TCBT/4-250/H 400V-50Hz, TCBT/6-355/H 400V-50Hz, TCBT/6-400/H 400V-50Hz, dostępne dla TCBT/6-400/H 230/400V-50Hz i większych rozmiarów.

Oznaczenie: ATEX 2G Exe II T3, IP55, klasa izolacji F.

Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy Compact HCBT EX

Specjalne wykonania wentylatorów HCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli HCBT/4-250, HCBT/6-355, HCBT/6-400; model HCBT/6-400 dostępny z silnikiem 230/400 V; modele dostępne do wielkości HCBT-1000. Oznaczenie: ATEX II 2G Ex e II T3, IP55, klasa izolacji F.

Zamknij

Wentylatory przeciwwybuchowe SEAT, STORM

Specjalne wykonania wentylatorów VISP i VASP do użytku w strefach zagrożenia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE. Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T4.

Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów VISP i VASP.

Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy TD EX

Wentylatory TD EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G – strefa 1. Oznaczenie ATEX II 2G Ex e IIC T3 Gb.

Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy EMT

Wentylatory EMT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIC T3 lub II 2 D Ex c tD A21 IP6X T100°C do T140°C
II 2 G Ex c d e IIC T4 lub Ex c d IIC T4 na życzenie

Zamknij

Wentylator przeciwwybuchowy EGM

Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIB T3 lub II 2 D Ex tD A21 IP 6X T 125 °C
II 2 G Ex c e IIB T4 lub Ex c d IIB T3, T4 lub Ex c d e IIB T3, T4 na życzenie