Wyświetlanie 25–36 z 169 wyników

Pokaż kategorie

Wentylator promieniowy MPA

Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:

 • odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia,
 • transport wiórów, trocin, granulatów,
 • odciągi spalin samochodowych.

Wentylator boczno-kanałowy SC

Wentylatory boczno-kanałowe SC mają zastosowanie w transporcie pneumatycznym. Typowe zastosowania:

 • transport pneumatyczny, poczta pneumatyczna,
 • maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe urządzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji pyłów,
 • odkurzacze przemysłowe, napowietrzanie basenów w biologicznych oczyszczalniach ścieków, galwanizerniach, etc.,
 • do bezolejowego transportu, nieagresywnych i niewybuchowych gazów.

Wentylator chemoodporny CMPT/CMPB

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 • dygestoria i laboratoria chemiczne,
 • przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Wentylator chemoodporny LFS

Wentylatory chemoodporne LFS znajdują zastosowanie:

 • w dziedzinach wymagających precyzyjnego dawkowania powietrza,
 • w dziedzinach wymagających dobrej odporności na różnego rodzaju środki chemiczne,
 • w szafach z chemikaliami, lub pomieszczeń znajdujących się w laboratoriach chemicznych,
 • w digestoriach, laboratoriach chemicznych,
 • przy obróbce tworzywa sztucznego, pakowania termokurczliwego.

Wentylator chemoodporny VISP

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania:

 • dygestoria i laboratoria chemiczne,
 • przemysł chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Szczególnie polecane w zastosowaniach wymagających uzyskania przez wentylator niskich ciśnień.

Wentylator przeciwwybuchowy WPW

Wentylator przeznaczony jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa tj. mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par i mgieł z powietrzem.

Podwyższony spręż tego wentylatora pozwala na jego współpracę z odciągami miejscowymi i urządzeniami filtrowentylacyjnymi, a także z siecią wentylacyjną o znacznych oporach.

Wentylator przeciwwybuchowy Compact TCBT EX

Specjalne wykonania wentylatorów TCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli TCBT/2-250/H 400V-50Hz, TCBT/4-250/H 400V-50Hz, TCBT/6-355/H 400V-50Hz, TCBT/6-400/H 400V-50Hz, dostępne dla TCBT/6-400/H 230/400V-50Hz i większych rozmiarów.

Oznaczenie: ATEX 2G Exe II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wentylator przeciwwybuchowy Compact HCBT EX

Specjalne wykonania wentylatorów HCBT EX do użytku w strefach zagrożenia wybuchem oprócz modeli HCBT/4-250, HCBT/6-355, HCBT/6-400; model HCBT/6-400 dostępny z silnikiem 230/400 V; modele dostępne do wielkości HCBT-1000. Oznaczenie: ATEX II 2G Ex e II T3, IP55, klasa izolacji F.

Wentylatory przeciwwybuchowe SEAT, STORM

Specjalne wykonania wentylatorów VISP i VASP do użytku w strefach zagrożenia wybuchem, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/CE. Oznaczenie ATEX II 3G c IIB T4.

Wentylatory standardowo dostarczane bez podstawki pod silnik.

Charakterystyki pracy i wymiary zgodnie z danymi wentylatorów VISP i VASP.

Wentylator przeciwwybuchowy TD EX

Wentylatory TD EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G – strefa 1. Oznaczenie ATEX II 2G Ex e IIC T3 Gb.

Wentylator przeciwwybuchowy EMT

Wentylatory EMT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIC T3 lub II 2 D Ex c tD A21 IP6X T100°C do T140°C
II 2 G Ex c d e IIC T4 lub Ex c d IIC T4 na życzenie

Wentylator przeciwwybuchowy EGM

Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i/lub 22.

Oznaczenia ATEX:
II 2 G Ex c e IIB T3 lub II 2 D Ex tD A21 IP 6X T 125 °C
II 2 G Ex c e IIB T4 lub Ex c d IIB T3, T4 lub Ex c d e IIB T3, T4 na życzenie