Mobilny odciąg spawalniczy MOS

 
Urządzenie MOS-1000-W jest przeznaczone do oczyszczania powietrza z suchych pyłów spawalniczych powstających na ruchomych stanowiskach pracy. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi +60°C. Dzięki zastosowaniu filtra nabojowego cząsteczki pyłu są gromadzone na zewnętrznej powierzchni filtra, skąd są strzepywane impulsami sprężonego powietrza. Urządzenie MOS-1000-W-1 współpracuje z jednym ramieniem ssącym, a MOS-1000-W-2 z dwoma ramionami. W tym drugim przypadku MOS-1000-W powinien być stosowany do obsługi mało obciążonych stanowisk pracy z powodu dwukrotnego zmniejszenia wydatku powietrza przypadającego na jedno ramię.

BUDOWA

Urządzenie MOS 1000 jest zbudowane z:

  • obudowy wykonanej z kompozytu poliestrowo-szklanego,
  • wentylatora promieniowego
  • wysokoskutecznego filtra nabojowego z tkaniny poliestrowej klasy H13,
  • dysz rotacyjnych służących do regeneracji   filtra nabojowego
  • wspornika do zamocowania ramienia ssącego
  • zespołu elektrycznego służącego do uruchamiania urządzenia,
  • presostatu kontrolującego stopień zanieczyszczenia filtra,
  • tkaninowego pojemnika na pyły.

UŻYTKOWANIE

MOS-1000-W jest przystosowany do zamontowania jednego lub dwóch ramion ssących o średnicy 160 mm i zasięgu 2 m. Urządzenie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 6–8 bar. Przewód ciśnieniowy powinien mieć średnicę 16 mm. W procesie regeneracji filtra pyły zgromadzone na jego zewnętrznej powierzchni są okresowo strzepywane dyszami rotacyjnymi. W wersji standardowej (dotyczy MOS-W-S) po stwierdzeniu spadku wydajności należy wyłączyć wentylator, a następnie otworzyć zawór sprężonego powietrza i przesunąć w górę i w dół lancę z dyszą rotacyjną (lanca jest umieszczona w pokrywie filtra). W wersji automatycznej (dotyczy MOS-W-A) po stwierdzeniu spadku wydajności należy wyłączyć wentylator i po upływie 2 s włączyć go ponownie. Proces regeneracji przebiegnie automatycznie. Strącony pył gromadzi się w dolnej części komory filtracyjnej, w której umieszczono tkaninowy pojemnik o objętości ok. 10 dm³. Pojemnik należy okresowo opróżniać po uprzednim odpięciu pokrywy i wyjęciu filtra nabojowego. Filtr nabojowy należy wymienić na nowy po okresie eksploatacji (ok. 1–2 lata). Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w filtr z włókniny impregnowanej węglem aktywnym do filtracji gazów powstających w procesach spawalniczych. Włókninę należy wymieniać co kilka miesięcy, zależnie od intensywności użytkowania.

Dane techniczne

Typ Wydatek maksymalny
[m3/h]
Podciśnienie
maksymalne
[Pa]
Napięcie
Zasilania
[V]
Moc silnika
[kW]
Poziom ciśnienia akustycznego [dBa(A)] z Zużycie sprężonego powietrza
[Nm3/h]
Masa
[kg]
Ilość przyłączy do ramion RPG
1m 5 m
MOS-1000-W-1-S 1000 2750 230 0,75 66 64 63,5 85 1
MOS-1000-W-1-A 1000 2750 85
MOS-1000-W-2-S 1100 2750 70 67 65 88 2
MOS-1000-W-2-A 1100 2750 88

Wymiary

wym3matrix wym2matrix wym1matrix

Części wymienne

Filtr nabojowy

Typ Masa [kg] Klasa Skuteczność  filtracji [%] Ilość  litrów
filtr matrix PTM 085032R 4,2 H13 99,95 1