Przewody elastyczne serii MasterSan® produkowane są z folii poliolefinowej nowej generacji, która została wzbogacona specjalnym składnikiem aktywnym o nazwie „Anti-bacterial Sanitized”. Pozwala on ograniczyć obciążenie mikrobiologiczne i bakteryjne wewnątrz przewodów i kanałów wentylacyjnych, jak również zminimalizować ilość mikroorganizmów znajdujących się w transportowanym przez nie powietrzu. Cecha ta ma bardzo istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz korzystnie oddziałuje na środowisko.

Przewody MasterSan® są całkowitą nowością, przeszły one restrykcyjne badania potwierdzające skuteczność działania ich mechanizmów przeciwbakteryjnych na szczepach takich organizmów jak: drożdżaki, gronkowiec złocisty, pałeczka okrężnicy, pałeczka duru brzusznego, kropidlak czarny, pałeczka ropy błękitnej. Bakterie, grzyby, zarazki, pleśnie wstępujące w przyrodzie w różnych typach i odmianach, mogą gromadzić się na różnego rodzaju materiałach i rozwijać się na nich pod wpływem odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Obecność niepożądanych mikroorganizmów ma negatywny wpływ na stan higieniczno sanitarny instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co może skutkować między innymi powstawaniem nieprzyjemnych zapachów lub plam spowodowanych nagromadzeniem się dużych ilości bakterii, grzybów lub pleśni. Ich obecność może wywoływać u wielu ludzi reakcje alergiczne. W instalacjach uzdatniania i dystrybucji powietrza (klimatyzacja, wentylacja mechaniczna itp.) zastosowanie przewodów MasterSan®, których ścianki są wykonane z folii poliolefinowej zawierającej środek przeciwbakteryjny, przeciwpleśniowy, ogranicza ilość przedostających się mikroorganizmów i minimalizuje ilość pleśni stykającej się z samą powierzchnią przewodów.

Węże MasterSan® w modelach SA10, SA10 THERM, AR10 oraz AR10 THERM oprócz właściwości bakteriobójczych i antygrzybicznych, są trudnopalne, elastyczne i charakteryzują się wysoką odporność mechaniczną.

 

 

 

SA10

Przewód elastyczny wykonany z folii z żywicy poliolefinowej z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej.

SA10 Therm

Przewód elastyczny wykonany z folii z żywicy poliolefinowej z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej. Pokrycie termoizolacyjne z włókien poliestrowych (grubość 25 mm/16 kg/m3). Zabezpieczenie zewnętrzne z folii powlekanej aluminium (uniepalniającej).

AR10

Przewód elastyczny wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej żywicami poliolefinowymi z dodatkiem związku bromu / trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej.

AR10 Therm

Przewód elastyczny wykonany z tkaniny poliestrowej powlekanej żywicami poliolefinowymi z dodatkiem związku bromu/trójtlenku antymonu i preparatu antybakteryjnego / antypleśniowego na spiralnej konstrukcji ze struny stalowej. Pokrycie termoizolacyjne z włókien poliestrowych (grubość 25mm/16 kg/m3). Zabezpieczenie zewnętrzne z folii powlekanej aluminium (uniepalniającej).

 

Specyfikacja techniczna

 • Kolor: Szary
 • Rozmiary: od 10 m, standard
 • Średnice: od 80 do 406 mm
 • Zakres temperatur roboczych: -20°C /+90°C (+110°C szczytowa)
 • Promień ugięcia: 0,6 x ø
 • Maks. prędkość powietrza: 20 m/s
 • Ciśnienie maks: 200 mm słupa wody
 • Klasa odporności ogniowej: „Class 1” (D.M. 26/06/84)

Zastosowanie

 • Klimatyzacja
 • Wentylacja mechaniczna
 • Połączenia ujść i dyfuzorów

Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)

Specyfikacja techniczna

 • Kolor: wewnątrz węża – szary; płaszcz aluminiowy
 • Rozmiary: od 10 m, standard
 • Średnice: od 80 do 406 mm
 • Zakres temperatur roboczych: -20°C /+90°C (+110°C szczytowa)
 • Promień ugięcia: 0,6 x ø
 • Maks. prędkość powietrza: 20 m/s
 • Ciśnienie maks: 200 mm słupa wody
 • Klasa odporności ogniowej: „Class 1” (D.M. 26/06/84)

Zastosowanie

 • Klimatyzacja
 • Wentylacja mechaniczna jedno- i dwuprzepływowa
 • Ograniczenie skraplania wody i rozpraszania ciepła

Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)


Specyfikacja techniczna

 • Kolor: Szary
 • Rozmiary: od 10 m, standard
 • Średnice: od 80 do 610mm
 • Zakres temperatur roboczych: -20°C /+90°C (+110°C szczytowa)
 • Promień ugięcia: 0,6 x ø
 • Maks. prędkość powietrza: 32 m/s
 • Ciśnienie maks: 250 mm słupa wody
 • Klasa odporności ogniowej: „Class 1” (D.M. 26/06/84)

Zastosowanie

 • Klimatyzacja
 • Wentylacja mechaniczna
 • Połączenie otworów nawiewu powietrza i dyfuzorów

Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)


Specyfikacja techniczna

 • Kolor: wewnątrz węża -szary; płaszcz aluminiowy
 • Rozmiary: od 10 m, standard
 • Średnice: od 80 do 610mm
 • Zakres temperatur roboczych: -20°C /+90°C (+110°C szczytowa)
 • Promień ugięcia: 0,6 x ø
 • Maks. prędkość powietrza: 32 m/s
 • Ciśnienie maks: 250 mm słupa wody
 • Klasa odporności ogniowej: „Class 1” (D.M. 26/06/84)

Zastosowanie

 • Klimatyzacja
 • Wentylacja mechaniczna jedno- i dwuprzepływowa
 • Ograniczenie skraplania wody i rozpraszania ciepła

Schemat oporów przepływu
(Temperatura powietrza 20°C)