Urządzenie filtrowentylacyjne STG

Stacjonarne urządzenia STG są przeznaczone do oczyszczania powietrza z pyłów suchych, powstających w trakcie rozmaitych procesów produkcyjnych w przemyśle metalowym, chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych i innych. Nadają się w szczególności do zatrzymywania pyłów podczas procesów szlifowania. Maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza wynosi 60ºC. Dzięki automatycznie oczyszczanemu filtrowi nabojowemu z membraną teflonową cząsteczki pyłu – nawet te mniejsze niż 0,4 μm – są oddzielone na powierzchni zewnętrznej filtra, skąd są okresowo strzepywane impulsami sprężonego powierza.

BUDOWA

Urządzenie STG zbudowane jest z:

  • obudowy wykonanej z blach stalowych
  • wentylatora promieniowego z obudową wykonaną z odlewanego aluminium
  • wysokoskutecznych filtrów nabojowych z bibuły poliestrowej pokrytej membrana teflonowa klasy H 13
  • pneumatycznego zespołu regeneracji filtrów składającego się ze zbiornika sprężonego powietrza i zaworów elektromagnetycznych
  • łapacza iskier
  • pojemnika na odpady (metalowego na kółkach)
  • króćców przyłączeniowych umożliwiających bezpośrednie podłączenie ramion odciągowych (STG-1000-N, STG-2000-N) lub instalacji wyciągowej za pomocą złączki kołnierzowej (wszystkie wersje STG)
  • tłumika na wylocie wentylatora
  • zespołu elektrycznego do załączania i sterowania pracy urządzenia

UŻYTKOWANIE

Urządzenie wymaga trwałego zamocowania do podłoża. Przed uruchomieniem należy je podłączyć do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 6-8 barów. Do króćców ssawnych należy zamocować ramiona odciągowe lub instalacje wyciągowa. Po uruchomieniu urządzenia zespół automatyki sterującej zapewnia ciągła prace wentylatora oraz samoczynne – bez przerywania pracy- oczyszczanie filtra okresowymi impulsami sprężonego powietrza. Filtry nabojowe należy wymieniać na nowe po okresie eksploatacji od jednego roku do dwóch lat. Każde z urządzeń posiada pojemnik na odpady wyposażony w wizjer. Pozwala on na kontrolowanie stanu napełnienia pojemnika. Wyloty wentylatorów są wyposażone w tłumiki hałasu. Użytkownik może ustawić tłumik w innym położeniu, obracając go na króćcu wylotowym.

Dane techniczne

Typ Wydatek maksymalny
[m3/h]
Podciśnienie
maksymalne
[Pa]
Napięcie
zasilania
[V]
Moc silnika
[kW]
Poziom ciśnienia akustycznego [dBa(A)] z Zużycie sprężonego powietrza
[Nm3/h]
Zużycie sprężonego powietrza
[Nm3/h]
Masa
[kg]
Ilość przyłączy do ramion RPG
1m 5 m
STG-1000-N 1750 2000 230 1,5 71* 65* 72 0,7 181 1xΦ125, 1xΦ160
STG-2000-N 3150 2250 3×400 3,0 72,5* 66* 72 1,4 253 1xΦ160, 1xΦ200
STG-5000-S 7200 4200 3×400 6,5 73,5* 69* 72 2,8 619 1xΦ400

Wymiary

Charakterystyka przepływowa